سخن مدیر عامل

شاید هر یک از ما بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم، که البته لزوم یک پیش بینی صحیح از آینده درک خوب شرایط حال است و در مرحله بعد نترسیدن از یادگیری و اجرا است. ایده ی اصلی توسعه فکر برتر به یک شرکت طراحی تمام سرویس، ده سال پیش رقم خورد و علت آن پیش بینی بود که بنده در مورد شرایط و وضعیت بازار آینده حدس زده بودم بنده به عنوان مدیر عامل این شرکت از همان شروع فعالیت شرکت چندین قانون وضع نمودم و سعی کردم در سازمان ما از این قوانین پیروی شود .

قانون یک: ارتقاء دانش تخصصی و به روز کردن آن

قانون دو: هزینه برای ایجاد گروه متخصص و نگهداری از آنها

قانون سه: همیشه و در هر شرایطی حق با مشتری است.

قانون چهار: اهمیت تحویل پروژه طبق زمانبندی

قانون پنج: شروع پروژه اصلی مشتری پشتیبانی و مشاوره (بعد از اتمام پروژه اولیه)

سعی بنده این بوده که هم افراد سازمان از فکر برتری بودن خودشان خوشحال باشند و تفاوت خودشان با دیگران را لمس کنند، و هم با طراحی غرفه و حرفه ای برای مشتری، نه تنها حس خوب کار کردن با ما را به او بچشانیم، بلکه با تحویل یک اثر هنری به وی، حس خوشنودی بیشتری در او ایجاد کنیم

با تشکر

ممکنه هر چه بیشتر پیش بری ، بالا رفتن از پله ها سخت تر بشه ، اما متوقف نشو و ادامه بده مطمئن باش وقتی به آخرین پله برسی ، منظره خیلی زیبایی رو اون بالا میبینی!!