ثبت سفارش

مشخصات شرکت
نام شرکت
ورودی نامعتبر است

زمینه و نوع فعالیت شرکت
ورودی نامعتبر است

نام مسئول سفارش غرفه
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه مسئول غرفه
ورودی نامعتبر است

ایمیل ارتباطی
ورودی نامعتبر است

Phone Number
ورودی نامعتبر است

تلفن/ فاکس
ورودی نامعتبر است

وب سایت شرکت
ورودی نامعتبر است

توضیح نوع خدمات یا ابعاد و شکل محصولات
ورودی نامعتبر

مشخصات نمایشگاه و غرفه نمایشگاهی
نام نمایشگاه
ورودی نامعتبر است

تاریخ نمایشگاه
ورودی نامعتبر است

محل برگزاری نمایشگاه
ورودی نامعتبر است

مساحت غرفه نمایشگاهی
ورودی نامعتبر است

ابعاد غرفه (طول و عرض)
ورودی نامعتبر است

موقعیت و شکل ظاهری پلان غرفه
ورودی نامعتبر

رنگ های سازمانی شرکت (جهت طراحی)
ورودی نامعتبر است

غرفه نیاز به کف سازی
ورودی نامعتبر

نوع جنس روئی جهت نمای کف سازی
ورودی نامعتبر

نوع طراحی وی آی پی (جایگاه مهمانان ویژه)
ورودی نامعتبر

فضاهای نشست دوستانه (سی آی پی)
ورودی نامعتبر

فضای آموزشی، کنفرانس و یا نمایش فیلم
ورودی نامعتبر

توضیحات تکمیلی در مورد فضای آموزشی
ورودی نامعتبر

نوع نور پردازی غرفه
ورودی نامعتبر

نوع المانهای نوشتاری
ورودی نامعتبر

تجهیزات و ادوات اجاره ای مورد نیاز در غرفه
ورودی نامعتبر

سایر موارد و توضیحات تجهیزات نمایشگاهی
ورودی نامعتبر

طراحی های گرافیک مورد نیاز غرفه
ورودی نامعتبر

نیاز به خدمات نمایشگاهی مرتبط آریا دکور
ورودی نامعتبر

انتخاب فایل
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی بازآوریورودی نامعتبر